Affisch

Urval av trycksak producerad för Agria utformad utifrån deras grafiska profil. Har för Agria även producerat annonser, vepor, rollups, broschyrer, foldrar, diverse andra trycksaker mm. Mycket av arbetet handlade om att förvalta den grafiska profilen genom att använda eller producera nya mallar.

Anpassad form efter mall, retuschering, bildbehandling, och original: Indesign, Photoshop.