Grafisk profil

Mitt uppdrag bestod av att ta fram en ny logotyp och skapa en grafisk profil. Företaget var i ett expansionsskede och ville lyfta fram nya affärsområden. Fokus låg på att uppdatera logotypen så den skulle kännas mer modern samt att tydligt särskilja de olika affärsområdena. Vi tog bland annat fram: informationsbroschyrer för respektive affärsområde, offertmappar, brevpapper, kuvert, korrespondenskort, visitkort, etiketter, roll-ups och vepor, pennor.

Form och original: Indesign, Illustrator, Photoshop.