Kasse och Post-It block

Formgav en papperskasse och ett Post-it-block åt Semper som ville utöka sitt utbud av profilprodukter. Det var viktigt att de nya produkterna passade ihop med deras existerande sortiment.

Form och originalarbete: Indesign, Photoshop, Illustrator.